TMK VAKFI BAŞARI BURSU VERİLDİ

Türk Maarif Koleji  Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK VAKFI), Türk Maarif Koleji öğrenci ve mezunlarına ülke ihtiyaçları çerçevesinde eğitim burslarının verilmesi, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim imkanı sağlanması, Türk Maarif Koleji’ndeki eğitim düzeyinin – uluslararası normlar çerçevesinde-   yükseltilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması  için çalışmalar yapmak amacıyla bir yıl önce kurulmuştur. TMK VAKFI tarafından ilk kez verilen başarı bursu Türk Maarif Kolejinden 2016-2017 Öğretim Yılı sonunda Okul Birincisi ve 10.00 ortalamayla mezun olan Raya Khashman’a verildi.   Başarı Bursu akademik başarı kriterlerine göre verilen bir burs niteliği taşımaktadır. Başarı Bursu  10,000 TL olup (ayda 1,000 TL)  yalnızca ilgili akademik yıldaki aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda (10 ay) yapılacaktır.

TMK VAKFI  Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yaratan konuyla ilgili  yaptığı açıklamada “ileriki yıllarda vakfın imkanlarının artmasıyla BAŞARI BURSLARINA ilave olarak DESTEK BURSLARI da verilecektir. Yılda 10 lira, 20 lira vererek yapılan küçücük bağışlarla günün sonunda büyük işler yapılabilmektedir. Vakfa yapılan tüm bağışların geleceğimize yapılan yatırımlar olduğunu düşünüyoruz. TMK VAKFI  eğitime, gençlerimize ve geleceğimize yatırım yaparak  ülkemizi daha ileriye taşımaya katkı yapmaya devam edecektir. Vakfımıza bağış yapan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza saygı ile duyurulur” dedi.

Sayın Bakanım, Basınımızın değerli yazarları ve temsilcileri, TMK VAKFI mütevelli heyeti üyeleri, emekli öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz, mezunlarımız ve sevgili öğrenciler,

Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı’nın (TMK VAKFI) Basın tanıtımına hepiniz hoşgeldiniz.

Pek çok kurum örneğinde olduğu gibi, bir avuç insan tarafından 27 Ocak 1964’te kurulan okulumuz, çeşitli aşamalardan geçerek ve isim değişikliklerine uğrayarak günümüze kadar başarılı bir eğitim kurumu olarak gelmiştir. Ancak günümüzün hızla değişen imkan ve ihtiyaçları, rekabet ortamı ve eğitimde yükselen beklentiler, yurt dışındaki pek çok okul örneğinde olduğu gibi, daha kapsamlı bir dayanışma modelinin hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.   Bu çerçevede,   TMK idareci ve öğretmenleri, TMK OAB ve TMK mezunları ile yapılan istişarelerde bir vakfın kurulması fikri ortaya çıkmış  ve 2 yıllık bir çalışmanın ardından bugün Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK VAKFI) kurulmuştur. Dünyadaki pek çok örnekte olduğu gibi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Kurumlarının da arkalarında kale gibi duran Vakıflarla desteklenmesi  zamanı gelmiştir.  Bu günden sonra  inanıyoruz ki, Türk Maarif Koleji’nin arkasında da kale gibi duran TMK VAKFI olacaktır. Geç de olsa bu yapının Türk Maarif Koleji’ne kazandırılması (okulun kuruluş günlerindeki gibi) DAYANIŞMANIN  EN GÜÇLÜ TEMİNATI olacağı inancındayız.


         TMK VAKFI (inanıyoruz ki ) ÖZVERİ, BİRLİKTELİK ve DAYANIŞMANIN  yeniden buluştuğu bir adres olacaktır.  TMK VAKFI’nın gençlerimize daha çok burs ve daha nitelikli eğitim imkanları yaratacağına sonsuz  inancımız vardır.

Vakıf kurucu üyeleri ve Türk Maarif Koleji adına TMK VAKFI’nın okulumuza, ülkemize ve  insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mütevelli Heyeti Üyelerine bu görevi kabul ettikleri için kurucu üyeler adına çok teşekkür ediyorum ve bu  hayırlı uğraşta kendilerine başarılar diliyorum.

Hem vakfı, hem de sözü Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Yaratan’a devrederken, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 TMK  VAKFI  BASIN  BİLDİRİSİ  1

TÜRK  MAARİF KOLEJİ EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR VAKFI’nın

(TMK VAKFI) KURULUŞU

 

                                                                                                                    25 Mayıs 2016

Türk Maarif Koleji; kurulduğu günden bu yana, eğitim – öğretim kalitesinden ödün vermeden kendini yenileyerek yoluna devam etmiş, standartları sürekli yükseltmiş ve Kıbrıs Türkü’nün güvenini kazanmayı bilmiş öncü bir  okuldur. Günümüzün hızla değişen imkan ve  ihtiyaçları, rekabet ortamı ve eğitimde yükselen beklentiler, bizleri hedeflerimizi sık sık gözden geçirmeye, değiştirmeye, hatta yeniden tanımlamaya sevk etmektedir. Bu koşullarda, TMK idareci ve öğretmenleri, TMK OAB ve TMK mezunları ile sürdürülen çalışmalarda daha farklı, sürdürülebilir ve daha kapsamlı bir dayanışma hedefiyle bir vakıf kurulması fikri ortaya çıkmıştır. İki yıllık bir çalışma sonucunda Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK VAKFI) kuruluşunu tamamlamıştır. Diğer ülkelerdeki pek çok okulun büyük mesafeler katettiği bir alanda okulumuz Türk Maarif Koleji’ne geç de olsa bu yapının kazandırılmasının dayanışmanın en güçlü teminatı olacağı inancındayız.

Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK VAKFI) 37 kurucu üye tarafından kurularak bugün faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Vakıf Kuruluş Senedinde de açıkca belirtildiği üzere,  Türk Maarif Koleji  Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı’nın (TMK VAKFI) temel amacı Lefkoşa  Türk Maarif Koleji bünyesinde eğitim, bilim ve kültürel gelişmeye hizmet etmek ve yön vermektir. Türk Maarif Koleji öğrenci ve mezunlarına ülke ihtiyaçları çerçevesinde eğitim burslarının verilmesi, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim imkanı sağlanması, Türk Maarif Koleji’ndeki eğitim düzeyinin
–  uluslararası normlar çerçevesinde –  yükseltilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması  için çalışmalar yapmak TMK VAKFI’nın amaçları arasındadır. TMK VAKFI  eğitime, gençlerimize ve geleceğimize yatırım yaparak  ülkemizi daha ileriye taşımaya katkı yapacaktır. Kurucu üyelerin tümü de  Türk Maarif Koleji öğretmeni, Türk Maarif Koleji Mezunu veya Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği Yönetim Kurullarında görev yapmış velilerimizdir. Mütevelli Heyeti Üyeleri ise Türk Maarif Koleji ile ilgili organizasyonlarda görev yapmış ya da yapmaya devam eden Türk Maarif Koleji mezunları veya Türk Maarif Koleji’nde öğretmenlik yapmış emekli öğretmenlerdir.

Öncelikle eğitime, gençlerimize ve geleceğimize yönelik önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız bir hayır hizmeti olan TMK VAKFI’nın sağlam temellere oturması ve gelişmesi için   tüm halkımızın katkı ve desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. İlerleyen süreçte ortaya konacak anlayış ve hizmetlerin TMK VAKFI’nı tüm halkımızın benimseyeceği ve destek vereceği bir noktaya taşıyacağına inancımız tamdır. TMK VAKFI, kuruluş amacına uygun bir şekilde hizmet edecek olup, gelecek günlerde daha çok vatandaşımızın katılımı ve destekleriyle yoluna devam edecektir. Mütevelli Heyetimiz, Kıbrıs Türk Eğitimine hizmet etmenin onurlu bir iş olduğuna inanmakta, kaliteli eğitim ve nitelikli öğrenci yetiştirilmesini en temel misyon olarak görmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, TMK VAKFI’nın ülkemize ve insanımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni eder, TMK VAKFI’nın kurucuları ve Mütevelli Heyeti olarak, TMK VAKFI’nın kurulduğunu tüm kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız.

                             

                                                                    Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı
Mütevelli Heyeti   

 

 

 

Mütevelli Heyeti Üyeleri:
Doç. Dr. Hüseyin Yaratan (Başkan), Banu Sanver, Dr. İçim Kavuklu, Prof. Dr. Varol Çelik, Pınar Başman, Serhan Kombos, Gaye Çağlar

Banka Hesabı: 304-16-82  Vakıflar Bankası

Web:  www.tmkvakfi.com,  Email: tmkvakfi@gmail.com   

Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı’nın (TMK VAKFI) tanıtımının yapılacağı kokteyl ve basın toplantısına teşrifleriniz saygı ile özlenir.

 

Banu Vardar

OAB Yönetim Kurulu

Fehmi Tokay

Başkanı Müdür

Doç. Dr. Hüseyin Yaratan

 Mütevelli Heyeti Başkanı

 

Tarih: 25 Mayıs 2016 Yer: Rauf R. Denktaş Kültür Salonu, Türk Maarif Koleji Saat: 10:00

October 23, 2018