TMK VAKFI BAŞARI BURSU VERİLDİ

Türk Maarif Koleji  Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK VAKFI), Türk Maarif Koleji öğrenci ve mezunlarına ülke ihtiyaçları çerçevesinde eğitim burslarının verilmesi, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim imkanı sağlanması, Türk Maarif Koleji’ndeki eğitim düzeyinin – uluslararası normlar çerçevesinde-   yükseltilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması  için çalışmalar yapmak amacıyla bir yıl önce kurulmuştur. TMK VAKFI tarafından ilk kez verilen başarı bursu Türk Maarif Kolejinden 2016-2017 Öğretim Yılı sonunda Okul Birincisi ve 10.00 ortalamayla mezun olan Raya Khashman’a verildi.   Başarı Bursu akademik başarı kriterlerine göre verilen bir burs niteliği taşımaktadır. Başarı Bursu  10,000 TL olup (ayda 1,000 TL)  yalnızca ilgili akademik yıldaki aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda (10 ay) yapılacaktır.

TMK VAKFI  Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yaratan konuyla ilgili  yaptığı açıklamada “ileriki yıllarda vakfın imkanlarının artmasıyla BAŞARI BURSLARINA ilave olarak DESTEK BURSLARI da verilecektir. Yılda 10 lira, 20 lira vererek yapılan küçücük bağışlarla günün sonunda büyük işler yapılabilmektedir. Vakfa yapılan tüm bağışların geleceğimize yapılan yatırımlar olduğunu düşünüyoruz. TMK VAKFI  eğitime, gençlerimize ve geleceğimize yatırım yaparak  ülkemizi daha ileriye taşımaya katkı yapmaya devam edecektir. Vakfımıza bağış yapan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm halkımıza saygı ile duyurulur” dedi.

 TMK  VAKFI  BASIN  BİLDİRİSİ  1

TÜRK  MAARİF KOLEJİ EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜR VAKFI’nın

(TMK VAKFI) KURULUŞU

 

                                                                                                                    25 Mayıs 2016

Türk Maarif Koleji; kurulduğu günden bu yana, eğitim – öğretim kalitesinden ödün vermeden kendini yenileyerek yoluna devam etmiş, standartları sürekli yükseltmiş ve Kıbrıs Türkü’nün güvenini kazanmayı bilmiş öncü bir  okuldur. Günümüzün hızla değişen imkan ve  ihtiyaçları, rekabet ortamı ve eğitimde yükselen beklentiler, bizleri hedeflerimizi sık sık gözden geçirmeye, değiştirmeye, hatta yeniden tanımlamaya sevk etmektedir. Bu koşullarda, TMK idareci ve öğretmenleri, TMK OAB ve TMK mezunları ile sürdürülen çalışmalarda daha farklı, sürdürülebilir ve daha kapsamlı bir dayanışma hedefiyle bir vakıf kurulması fikri ortaya çıkmıştır. İki yıllık bir çalışma sonucunda Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK VAKFI) kuruluşunu tamamlamıştır. Diğer ülkelerdeki pek çok okulun büyük mesafeler katettiği bir alanda okulumuz Türk Maarif Koleji’ne geç de olsa bu yapının kazandırılmasının dayanışmanın en güçlü teminatı olacağı inancındayız.

Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK VAKFI) 37 kurucu üye tarafından kurularak bugün faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Vakıf Kuruluş Senedinde de açıkca belirtildiği üzere,  Türk Maarif Koleji  Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı’nın (TMK VAKFI) temel amacı Lefkoşa  Türk Maarif Koleji bünyesinde eğitim, bilim ve kültürel gelişmeye hizmet etmek ve yön vermektir. Türk Maarif Koleji öğrenci ve mezunlarına ülke ihtiyaçları çerçevesinde eğitim burslarının verilmesi, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim imkanı sağlanması, Türk Maarif Koleji’ndeki eğitim düzeyinin
–  uluslararası normlar çerçevesinde –  yükseltilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması  için çalışmalar yapmak TMK VAKFI’nın amaçları arasındadır. TMK VAKFI  eğitime, gençlerimize ve geleceğimize yatırım yaparak  ülkemizi daha ileriye taşımaya katkı yapacaktır. Kurucu üyelerin tümü de  Türk Maarif Koleji öğretmeni, Türk Maarif Koleji Mezunu veya Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği Yönetim Kurullarında görev yapmış velilerimizdir. Mütevelli Heyeti Üyeleri ise Türk Maarif Koleji ile ilgili organizasyonlarda görev yapmış ya da yapmaya devam eden Türk Maarif Koleji mezunları veya Türk Maarif Koleji’nde öğretmenlik yapmış emekli öğretmenlerdir.

Öncelikle eğitime, gençlerimize ve geleceğimize yönelik önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız bir hayır hizmeti olan TMK VAKFI’nın sağlam temellere oturması ve gelişmesi için   tüm halkımızın katkı ve desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. İlerleyen süreçte ortaya konacak anlayış ve hizmetlerin TMK VAKFI’nı tüm halkımızın benimseyeceği ve destek vereceği bir noktaya taşıyacağına inancımız tamdır. TMK VAKFI, kuruluş amacına uygun bir şekilde hizmet edecek olup, gelecek günlerde daha çok vatandaşımızın katılımı ve destekleriyle yoluna devam edecektir. Mütevelli Heyetimiz, Kıbrıs Türk Eğitimine hizmet etmenin onurlu bir iş olduğuna inanmakta, kaliteli eğitim ve nitelikli öğrenci yetiştirilmesini en temel misyon olarak görmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, TMK VAKFI’nın ülkemize ve insanımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni eder, TMK VAKFI’nın kurucuları ve Mütevelli Heyeti olarak, TMK VAKFI’nın kurulduğunu tüm kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız.

                             

                                                                    Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı
Mütevelli Heyeti   

 

 

 

Mütevelli Heyeti Üyeleri:
Doç. Dr. Hüseyin Yaratan (Başkan), Banu Sanver, Dr. İçim Kavuklu, Prof. Dr. Varol Çelik, Pınar Başman, Serhan Kombos, Gaye Çağlar

Banka Hesabı: 304-16-82  Vakıflar Bankası

Web:  www.tmkvakfi.com,  Email: tmkvakfi@gmail.com   

Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı’nın (TMK VAKFI) tanıtımının yapılacağı kokteyl ve basın toplantısına teşrifleriniz saygı ile özlenir.

 

Banu Vardar

OAB Yönetim Kurulu

Fehmi Tokay

Başkanı Müdür

Doç. Dr. Hüseyin Yaratan

 Mütevelli Heyeti Başkanı

 

Tarih: 25 Mayıs 2016 Yer: Rauf R. Denktaş Kültür Salonu, Türk Maarif Koleji Saat: 10:00

Davetiye
Davetiye
October 23, 2018