AMAÇLAR / AIMS

  1. Türk Maarif Koleji öğrenci ve mezunlarına burs vermek.
  2. Türk Maarif Koleji’ndeki eğitim – öğretim faaliyetlerine  maddi ve manevi destekte bulunmak.
  3. Türk Maarif Koleji’ndeki eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi için araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.
  4. Kaliteli eğitim ve nitelikli öğrenci hedefi ile uluslararası eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştirmek, eğitim dünyasındaki yenilikleri takip etmek ve ülke bünyesine kazandırılmasını sağlamak.

……………………